Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0121 Αγγλικά 1 3 0 5
321-1501 Διακριτά Μαθηματικά Ι 3 2 5
321-1204 Δομημένος Προγραμματισμός 3 4 5
321-1407 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών 3 0 5
321-2003 Λογική Σχεδίαση 3 2 5
321-1107 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 3 2 5
321-2052 Φυσική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0131 Αγγλικά 2 3 0 5
321-2105 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι 3 2 5
321-2450 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 3 2 5
321-3303 Επικοινωνίες Υπολογιστών 3 2 5
321-2551 Θεωρία Κυκλωμάτων 3 2 5
321-3155 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 3 2 5
321-2402 Πιθανότητες και Στατιστική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0141 Αγγλικά 3 3 0 5
321-3652 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ 3 2 5
321-3354 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 2 5
321-3004 Δομές Δεδομένων 3 2 5
321-5502 Σήματα & Συστήματα 3 2 5
321-3752 Στοχαστικές Διαδικασίες 3 2 5
321-8955 Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-4201 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα 3 2 5
321-3105 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 3 2 5
321-3203 Βάσεις Δεδομένων Ι 3 2 5
321-7904 Ηλεκτρονική 3 2 5
321-4104 Λειτουργικά Συστήματα 3 2 5
321-4120 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3703 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 2 5
321-6451 Δίκτυα Υπολογιστών 3 2 5
321-6702 Θεωρία Υπολογισμού 3 0 5
321-2304 Λειτουργία των Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα 3 2 5
321-4003 Τεχνολογία Λογισμικού 4 0 5
321-3453 Τηλεπικοινωνίες 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3404 Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 2 5
321-6503 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3 0 5
321-7951 Κατανεμημένα Συστήματα 3 2 5
321-5205 Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας 3 0 5
321-88103 Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 3 2 5
321-3604 Τεχνητή Νοημοσύνη 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 7ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9703 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας 3 0 5
321-5753 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8106 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 3 2 5
321-7654 Θεωρία Συστημάτων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7051 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3 2 5
321-10302 Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8354 Διαχείριση Δικτύων 3 0 5
321-7003 Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7755 Εισαγωγή στη ρομποτική 3 2 5
321-6100 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-99002 Αριθμητική Ανάλυση 3 0 5
321-8603 Θεωρία Πληροφορίας 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 8ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-6000 Ασφάλεια στο Φυσιικό Επίπεδο 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-5608 Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό 3 2 5
321-8504 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Επιχειρηματική Αναλυτική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7803 Ασύρματες Επικοινωνίες 3 2 5
321-8752 Εισαγωγή σε VLSI 3 2 5
321-7853 Μικροεπεξεργαστές 3 2 5
321-9353 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7256 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 3 2 5
321-6257 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 3 0 5
321-11002 Τεχνολογίες Νέφους 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10202 Ανάκτηση Πληροφορίας 3 0 5
321-9254 Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα 3 2 5
321-6050 Ευφυή Συστήματα Συστάσεων 3 0 5
321 -6608 Ρομποτική Όραση 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8001 Θεωρία Παιγνίων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2631 Περιβάλλοντα Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 2 5
321-7602 Πρακτική Άσκηση 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 9ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-99101 Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-5404 Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων-Ψηφιακός Μετασχηματισμός 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3250 Διαδίκτυο των Πραγμάτων 3 2 5
321-10652 Δορυφορικές Επικοινωνίες 3 2 5
321-8654 Οπτικές Επικοινωνίες 3 2 5
321-6555 Πολυμέσα 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9405 Δίκτυα Αισθητήρων 3 2 5
321-9120 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7406 Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10001 Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 3 0 5
321-9004 Τεχνικές Προβλέψεων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 10ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7102 Διπλωματική Εργασία 30
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System