Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Οι Διδακτορικές Σπουδές στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας καθώς και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος προσφέρονται δωρεάν και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.