Τίτλος Μαθήματος Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος 321-8953
Εξάμηνο 7
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Διαμαντοπούλου Βασιλική

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Μοντέλα και έννοιες Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, Υποδομές Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας: Διαδίκτυο και πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων, Βασικά συστατικά παρουσίας μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο: Websites, sites για κινητά τηλέφωνα και εφαρμογές, Ψηφιακό marketing και διαφήμιση, Κοινωνικό, εν κινήσει και με βάση την τοποθεσία marketing, Ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, Προστασία της ιδιωτικότητας και της Πληροφορίας

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα:

  • Έχει τη γνώση να αναγνωρίζει τους βασικούς τύπους ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, τα επιχειρηματικά μοντέλα που απαντώνται σε κάθε τύπο, και τα βασικά μοντέλα εσόδων αυτών.
  • Έχει τη δεξιότητα να επιλέγει τις κατάλληλες υποδομές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, τα κατάλληλα συστατικά για την παρουσία μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο, καθώς και να σχεδιάζει την κατάλληλη στρατηγική που αφορά στο ψηφιακό marketing μίας επιχείρησης. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας και της πληροφορίας των εμπλεκομένων.
  • Έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ένα επιτυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο που θα αφορά στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής επιχείρησης.

 

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018 - Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, Κοινωνία, 14η έκδοση, Kenneth Laudon, Carol Guercio Traver

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Ηλεκτρονικό επιχειρείν, 1η έκδ./2007, Πολλάλης Γιάννης Α., Γιαννακόπουλος Διονύσης Ι. ISBN: 978-960-351-698-9, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ.
2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014, Έκδοση: 10η/2014, Laudon Κ.,Traver C. C.ISBN: 978-960-491-085-4, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
 
Προσωπική μελέτη 83 ώρες
 
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ασκήσεις, διαλέξεις, μελέτες περίπτωσης, γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.