Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0121 Αγγλικά 1 3 1 1
321-1106 Μαθηματικός Λογισμός 3 2 5
321-1204 Δομημένος Προγραμματισμός 3 4 5
321-1406 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών 3 3
321-1501 Διακριτά Μαθηματικά Ι 3 2 5
321-2003 Λογική Σχεδίαση 3 2 5
321-2052 Φυσική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0823 Ξένη Γλώσσα 1 3 1
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0131 Αγγλικά 2 3 1 1
321-2105 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 3 2 5
321-2402 Πιθανότητες και Στατιστική 3 2 5
321-2450 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 3 2 5
321-2551 Θεωρία Κυκλωμάτων 3 2 5
321-3154 Γραμμική Άλγεβρα 3 2 5
321-4103 Λειτουργικά Συστήματα 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0833 Ξένη Γλώσσα 2 3 1
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0141 Αγγλικά 3 3 1 2
321-3004 Δομές Δεδομένων 3 2 5
321-3354 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 2 5
321-3652 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 3 2 5
321-3751 Στοχαστική Ανάλυση 3 2 5
321-5502 Σήματα και Συστήματα 3 2 5
321-8105 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0843 Ξένη Γλώσσα 3 3 1
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2254 Διαφορικές Εξισώσεις 3 2 5
321-3104 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
321-3203 Βάσεις Δεδομένων Ι 3 2 5
321-3302 Επικοινωνίες Υπολογιστών 3 2 5
321-4120 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού 3 2 5
321-4201 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 4 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0853 Ξένη Γλώσσα 4 3 1
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2304 Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα 4 2 5
321-3453 Τηλεπικοινωνίες 3 2 5
321-3703 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 2 5
321-4002 Τεχνολογία Λογισμικού 3 2 5
321-6451 Δίκτυα Υπολογιστών 3 2 5
321-6702 Θεωρία Υπολογισμού 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3404 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 2 5
321-3604 Τεχνητή Νοημοσύνη 3 2 5
321-5205 Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας 3 4
321-6503 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
321-7951 Κατανεμημένα Συστήματα 3 2 5
321-88103 Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 7ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9703 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας 3 2 5
321-5753 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8953 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 3 5
321-5155 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10302 Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 2 5
321-7051 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8354 Διαχείριση Δικτύων 3 5
321-6256 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7754 Ρομποτικός Έλεγχος 3 2 5
321-3553 Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9454 Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων 3 2 5
321-99002 Αριθμητική Ανάλυση 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0161 Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL) 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 8ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10753 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών 3 5
321-8053 Κρυπτογραφία 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7653 Θεωρία Συστημάτων 3 5
321-8504 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Επιχειρηματική Αναλυτική 3 2 5
321-11101 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3 5
321-5607 Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7803 Ασύρματες Επικοινωνίες 3 2 5
321-8752 Εισαγωγή σε VLSI 3 2 5
321-9353 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 3 2 5
321-7903 Ηλεκτρονική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-11001 Τεχνολογίες Δικτύων και Νέφους 3 2 5
321-7256 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 3 2 5
321-7002 Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10202 Ανάκτηση Πληροφορίας 3 5
321-9253 Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9855 Μαθηματική Μοντελοποίηση 3 2 5
321-8602 Θεωρία Πληροφορίας 3 5
321-8001 Θεωρία Παιγνίων 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0151 Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL) 3 0
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2630 Προσομοίωση Επικοινωνιακών Συστημάτων με χρήση MATLAB 3 2 5
321-7602 Πρακτική Άσκηση 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 9ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-99101 Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-5403 Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10652 Δορυφορικές Επικοινωνίες 3 2 5
321-6555 Πολυμέσα 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9120 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού 3 2 5
321-9404 Δίκτυα Ευρείας Ζώνης 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7406 Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης 3 5
321-6606 Υπολογιστική Όραση 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9003 Προηγμένες Δομές Δεδομένων 3 5
321-10001 Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2600 Θεωρία Κινδύνων 3 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 10ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7102 Διπλωματική Εργασία 30
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System