Τίτλος Μαθήματος Ξένη Γλώσσα 2
Κωδικός Μαθήματος 321-0833
Εξάμηνο 2
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Δεν προσφέρεται