Τίτλος Μαθήματος Ξένη Γλώσσα 1
Κωδικός Μαθήματος 321-0823
Εξάμηνο 1
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο)
Διδάσκοντας Δεν προσφέρεται