Εκπαίδευση - Σπουδές

Πτυχίο Πληροφορικής .Ε.Α.Π.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS) του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πιστοποιήσεις:

 • "Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων" της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΑΠ
 • "U.Lab: Transforming Business, Society, and Self", ΜΙΤx
 • SciWrite-SP Writing in the Sciences-Stanford University, School of Medicine
 • "Intoduction to Marketing",The Wharton School University of Pennsylvania
 • Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship by University of Maryland
 • Step-by-step guide to reviewing, Elsevier Publishing Campus

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πληροφοριακή ιδιωτικότητα 
 • Ανωνυμία
 • means - end ανάλυση
 • Εργαλεία Ενισχυσης Ιδιωτικότητας
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση  ιδιωτικότητας και ασφάλειας Π.Σ
 • Συμπεριφορικά Βιομετρικά  Συστήματα Συνεχούς Αυθεντικοποίησης

 

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
Ioannis Stylios, S. Kokolakis, A. Skalkos, Chatzis, S., BioGames: A new Paradigm and a Behavioral Biometrics Collection Tool for Research Purposes, Information & Computer Security, 2021, (to_appear),
A. Skalkos, A. Tsohou, M. Karyda, S. Kokolakis, Identifying the values associated with users’ behavior towards anonymity tools through means-end analysis, Computers in Human Behavior Reports, Vol. 2C, No. 100034, 2020, Elsevier, http://www.sciencedirect.com/scienc...

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
A. Skalkos, A. Tsohou, M. Karyda, S. Kokolakis, INVESTIGATING THE VALUES THAT DRIVE THE ADOPTION OF ANONYMITY TOOLS: A LADDERING APPROACH, 11th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2017) , Sep, 2017, The 11th Mediterranean Conference on Information Systems Genoa,Italy, AIS Electronic Library (AISeL)

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.